Η Καταγράμμα είναι μια εταιρεία υλοποίησης καινοτόμων λύσεων στο χώρο της ψηφιοποίησης εν γένει και των γεωγραφικών δεδομένων ειδικότερα και η ομάδα της αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση. Στην πορεία της έχει συνεργαστεί τόσο με Δημόσιους Φορείς, ειδικά με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και με τον ιδιωτικό τομέα. Με γνώμονα την παροχή λύσεων αξιόπιστων και οικονομικών συνδυάζοντας τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η εταιρία εξειδικεύεται στην παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους μεγάλης ακρίβειας, καθώς και ορθοφωτοχαρτών μεγάλης ανάλυσης με την χρήση μη επανδρωμένων αερομοντέλων. Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από εφαρμογές και αποτελούν το μέλλον στον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες μελέτες.
Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους τα οποία έχει παράγει η εταιρεία μας για λογαριασμό τρίτων, έχουν χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της διαφοράς όγκου χώματος σε χώρους εκσκαφών. Με την ίδια λογική και με την πολύ μεγάλη ακρίβεια την οποία διαθέτουν τα ψηφιακά μοντέλα θα προχωρήσουμε στην σύγκριση του όγκου της βιομάζας στα δύο είδη καλλιέργειας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της είναι οι υπηρεσίες προβολής και ευαισθητοποίησης.
Ασχολείται με: διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής, διάχυση και προώθηση στα ΜΜΕ. Την προβολή, διάχυση και προώθηση ιδεών, προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, προϊόντων, υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών διάχυσης και διάδοσης περιεχομένου αλλά και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, φορέων και πολιτών..